PFRON – Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

iPFRON+ image002

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Grass

Święta, Święta!

Dla wszystkich Rodziców, Dzieci i Przyjaciół ORaToRa

ślemy życzenia

radosnych, dobrych, pełnych ciepła,

uważności i miłości

Świąt Bożego Narodzenia!

Lidia Lempart

z całym Zespołem

Ośrodka ORaToR

obraz

Zaproszenie do projektu „Przełamując tabu”

Stowarzyszenie Kultura Równości, które działa we Wrocławiu na rzecz społeczności osób LGBT+ w tym roku we współpracy z Fundacją "Potrafię pomóc" oraz Biurem Wrocław Bez Barier rozpoczęli projekt "Przełamując tabu" skierowany do osób z niepełnosprawnościami, w tym osób LGBT+ z niepełnosprawnościami. 
 
Więcej o projekcie na stronie internetowej: https://kulturarownosci.org/przelamujac-tabu/ 
 
W ramach projektu, finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizowane są dwa główne działania:
  1. Warsztaty edukacyjne o rozwoju psychoseksualnym człowieka dla osób z niepełnosprawnościami;
  2. Trening WenDo – asertywności i samoobrony adresowane dla kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety z niepełnosprawnościami.
 

 Wendo_k3Wendo_k1 Wendo_k2

Grass

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki swoje podstawy zawdzięcza Integracji Sensorycznej, poza nią czerpie wiedzę     z innych obszarów/dziedzin nauki jaką jest: fizjoterapia(anatomia), terapia zajęciowa, arteterapia, terapia widzenia, pedagogika.
Ogólnym celem terapii ręki jest holistyczne podejście do dziecka. Dlatego na zajęciach        z terapii ręki nie skupiamy się wyłącznie na dłoni/ręce. Terapię ręki najczęściej zaczynamy od stabilizacji ciała/postawy. Wzmocnienie centrum ciała. Stopniowo od dużych ruchów przechodzimy do mniejszych i bardziej precyzyjnych ruchów. Podczas pierwszych zajęć przeprowadzany jest wywiad z Rodzicem, który zostaje uzupełniony o diagnozę/zestaw prób nakreślających wyzwania rozwojowe dziecka  i tym samym cele szczegółowe zajęć.
Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Zawsze są dobierane indywidualnie.
Terapia ręki skierowana jest do dzieci:

 Z zaburzonym napięciem mięśniowym w obrębie górnej kończyny obniżone
napięcie lub wzmożone)
 Z nieprawidłową postawa ciała(dzieci, które nie potrafią przyjąć prawidłowej
pozycji przy stoliku, leżą przy stoliku, podpierają się)
 przejawiają trudności z wykonywaniem codziennych czynności(picie z kubka,
samodzielne ubieranie się, zapinanie guzików, suwaków itp.)
 trudności z zabawami manipulacyjnymi(układanie małych przedmiotów,
wydzieranie, lepienie z plasteliny).
 Problemy z grafomotoryką(pisanie, chwyt pisarski, rysowanie, malowanie,
wyklejanie).
 Zaburzenia koordynacji wzrokowo ruchowej(nawlekanie w określonej
kolejności, przepisywanie/odwzorowanie).
 Wspomagający przy opóźnionym rozwoju mowy.

Zajęcia prowadzi mgr Ewelina Kembrowska terapeuta mowy, logopeda/neurologopeda, terapeuta ręki.
Chętne osoby zapraszamy do zapisów w sekretariacie Oratora.

Grass

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI_26.11.2022

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

„DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PRZEDSZKOLU OGÓLNODOSTĘPNYM”

Drodzy Rodzice,

Dnia 26.11.22 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz. 15:30.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (2 osoby z 1 placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora przedszkola, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu przedszkola, adres mailowy oraz imię i nazwisko dziecka, które do niego uczęszcza.

W szkoleniu może brać udział maksymalnie 25 nauczycieli. 

Proszę potraktować sprawę jako pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.10.2022 r.

Zapraszamy!

Lidia  Lempart

Grass