TERAPIA RĘKI

Terapia ręki swoje podstawy zawdzięcza Integracji Sensorycznej, poza nią czerpie wiedzę     z innych obszarów/dziedzin nauki jaką jest: fizjoterapia(anatomia), terapia zajęciowa, arteterapia, terapia widzenia, pedagogika.
Ogólnym celem terapii ręki jest holistyczne podejście do dziecka. Dlatego na zajęciach        z terapii ręki nie skupiamy się wyłącznie na dłoni/ręce. Terapię ręki najczęściej zaczynamy od stabilizacji ciała/postawy. Wzmocnienie centrum ciała. Stopniowo od dużych ruchów przechodzimy do mniejszych i bardziej precyzyjnych ruchów. Podczas pierwszych zajęć przeprowadzany jest wywiad z Rodzicem, który zostaje uzupełniony o diagnozę/zestaw prób nakreślających wyzwania rozwojowe dziecka  i tym samym cele szczegółowe zajęć.
Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Zawsze są dobierane indywidualnie.
Terapia ręki skierowana jest do dzieci:

 Z zaburzonym napięciem mięśniowym w obrębie górnej kończyny obniżone
napięcie lub wzmożone)
 Z nieprawidłową postawa ciała(dzieci, które nie potrafią przyjąć prawidłowej
pozycji przy stoliku, leżą przy stoliku, podpierają się)
 przejawiają trudności z wykonywaniem codziennych czynności(picie z kubka,
samodzielne ubieranie się, zapinanie guzików, suwaków itp.)
 trudności z zabawami manipulacyjnymi(układanie małych przedmiotów,
wydzieranie, lepienie z plasteliny).
 Problemy z grafomotoryką(pisanie, chwyt pisarski, rysowanie, malowanie,
wyklejanie).
 Zaburzenia koordynacji wzrokowo ruchowej(nawlekanie w określonej
kolejności, przepisywanie/odwzorowanie).
 Wspomagający przy opóźnionym rozwoju mowy.

Zajęcia prowadzi mgr Ewelina Kembrowska terapeuta mowy, logopeda/neurologopeda, terapeuta ręki.
Chętne osoby zapraszamy do zapisów w sekretariacie Oratora.

Grass

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI_26.11.2022

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

„DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PRZEDSZKOLU OGÓLNODOSTĘPNYM”

Drodzy Rodzice,

Dnia 26.11.22 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz. 15:30.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (2 osoby z 1 placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora przedszkola, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu przedszkola, adres mailowy oraz imię i nazwisko dziecka, które do niego uczęszcza.

W szkoleniu może brać udział maksymalnie 25 nauczycieli. 

Proszę potraktować sprawę jako pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.10.2022 r.

Zapraszamy!

Lidia  Lempart

Grass

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ_05.11.2022

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ

„DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ”

Drodzy Rodzice,

Dnia 05.11.22 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz. 15:30.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (2 osoby z 1 placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu szkoły, adres mailowy oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza.

W szkoleniu może brać udział maksymalnie 25 nauczycieli. 

Proszę potraktować sprawę jako pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.10.2022 r.

Zapraszamy!

Lidia  Lempart

Grass

ZAWIADOMIENIE WALNE_25.06.2022

Zawiadomienie

Celem zebrania jest omówienie zasad i programu pracy w Osieku 2022 oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021 rok.

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR” i zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 25.06.2022 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 25.06.2022. godz. 10.15

Porządek obrad:

1. Powitanie Rodziców – członków Stowarzyszenia ORaToR;

2.  Szczegółowe omówienie zasad, programu i regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Osieku. Obecność Rodziców wyjeżdżających  jest bezwzględnie obowiązkowa.  Pracownicy sekretariatu nie będą udzielali szczegółowych informacji na temat programu wyjazdu;

3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (głosowanie jawne);

4. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania (głosowanie   jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania;

5. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne);

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok;

7.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (głosowanie jawne);

8. Wolne wnioski.  Dyskusja.

9.  Zamknięcie Zebrania.

                                                                                                                                                             Za Zarząd

                                                                                                                                                             Lidia Lempartprezes Zarządu      

Grass

„Mowa to wolność” ruszył 2 okres finansowania

Z dniem 01.04.2022 ruszył drugi okres finansowania w ramach projektu "Mowa to wolność" przez PFRON.

Jest to projekt prowadzony przez ORaToRa od kwietnia 2021 r. dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który potrwa do końca marca 2024 r. Projekt podzielony jest na trzy roczne części.

Projekt obejmie swoimi działaniami max 130 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które będą rehabilitowane na terenie ośrodka ORaToR.

Celem projektu jest  zwiększenie samodzielności dzieci poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną.

Formy rehabilitacji prowadzne przez Ośrodek zaplanowane w projekcie na okres 2022-2023:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01