ZAWIADOMIENIE WALNE_25.06.2022

Zawiadomienie

Celem zebrania jest omówienie zasad i programu pracy w Osieku 2022 oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021 rok.

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR” i zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 25.06.2022 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 25.06.2022. godz. 10.15

Porządek obrad:

1. Powitanie Rodziców – członków Stowarzyszenia ORaToR;

2.  Szczegółowe omówienie zasad, programu i regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Osieku. Obecność Rodziców wyjeżdżających  jest bezwzględnie obowiązkowa.  Pracownicy sekretariatu nie będą udzielali szczegółowych informacji na temat programu wyjazdu;

3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (głosowanie jawne);

4. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania (głosowanie   jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania;

5. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne);

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok;

7.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (głosowanie jawne);

8. Wolne wnioski.  Dyskusja.

9.  Zamknięcie Zebrania.

                                                                                                                                                             Za Zarząd

                                                                                                                                                             Lidia Lempartprezes Zarządu      

Grass

„Mowa to wolność” ruszył 2 okres finansowania

Z dniem 01.04.2022 ruszył drugi okres finansowania w ramach projektu "Mowa to wolność" przez PFRON.

Jest to projekt prowadzony przez ORaToRa od kwietnia 2021 r. dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych (PFRON), który potrwa do końca marca 2024 r. Projekt podzielony jest na trzy roczne części.

Projekt obejmie swoimi działaniami max 130 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosparwności, które będą rehabilitowane na terenie ośrodka ORaToR.

Celem projektu jest  zwiększenie samodzielności dzieci poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną.

Formy rehabilitacji prowadzne przez Ośrodek zaplanowane w projekcie na okres 2022-2023:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Wielkanoc 2022

Wielkanoc22

Niech z okazji Wielkiej Nocy przybędzie pokój, dobro i zdrowie.  

Niech powróci wiara i nadzieja, a obecność Bliskich niech będzie największą radością

i otuchą  w tym trudnym czasie.

        

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ORaToR

Lidia Lempart

Wielkanoc 2022                            

heart-2055331_1280

Wielkie podziękowania

Drodzy Rodzice i Przyjaciele ORaToRa, 

składamy wielkie podziękowania za szybką reakcję na apel o zebranie środków na zakup baterii do aparatów słuchowych i procesorów mowy dla naszej partnerskiej organizacji we Lwowie- OtoFonika.

Dzięki Wam zebraliśmy w ciągu zaledwie kilku dni 16 499 zł.

Betarii zakupiliśmy na ten moment na kwotę 15 435,36 zł.

Pozostałe środki przeznaczymy na kolejne zakupy na rzecz podopiecznych OtoFoniki.

Dzięki wsparciu Fundacji Strajk Kobiet paczki, z naszymi zakupami oraz z zakupami przekazanymi na ten sam cel przez Centrum Implantów Ślimakowych z Berlina, w dniu wczorajszym opuścily Warszawę i jeśli wszystko pójdzie z planem, to dziś w dniu 11 marca dotrą do Lwowa :-)

Bardzo gorąco dziękujemy!

Zespół ORaToRa

IMG-20220311-WA0003

Nowy Rok

Samych serdeczność, zdrowia i pogody ducha na cały 2022 rok! 

życzy Zespół ORaToRa

happy-new-year-6840369_1920