Warsztaty dla rodziców małych dzieci początkujących w terapii.

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 12.09.2018 r. (środa) o 14:00 rozpoczną się warsztaty szkoleniowe dla rodziców małych dzieci. Udział w warsztatach jest nieodłączną częścią programu terapii dziecka i rodziny.  Bardzo proszę oboje rodziców o udział w warsztatach.

W sytuacji, kiedy opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie (babcia, opiekunka), mogą one również uczestniczyć w warsztatach!

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Warsztaty szkoleniowe  zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu " Więcej wiemy – lepiej pomagamy II"

Prosimy o pilne telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału  w sekretariacie od dnia 3 września

Tel. 71 372 49 70   lub tel. kom. 533 388 829

mail: biuro@orator.org.pl

Lidia Lempart

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Pierwsze zajęcia grupowe po przerwie wakacyjnej!!!!

Szanowni Państwo,

po przewie wakacyjnej ruszamy w pierwszym tygodniu września z zajęciami grupowymi:

– Grupowym treningiem słuchowym w dniu 4 września (wtorek) o godz. 9.30 i 11.00

– Grupowym treningiem słuchowym w dniu 6 września (czwartek) na godz. 12.30

Pierwsze zajęcia w ramach Grupowej terapii pedagogicznej zaczynają się 10 września (poniedziałek) na 15.30

Pełny wrześnowy harmonogram zajęć grupowych wywieszony zostanie na naszej stronie w dniu 3 września.

POzdrawiamy

Zespół ORaToRa

Grass

Wywiad udzielony przez prezes Lidię Lempart Magazynowi Wrocławskiej Wyborczej

1 str2 str3 str

Grass

Letnia Szkoła Języka Polskiego i Rozwoju Osobowości

Właśnie trwa kolejna odsłona Letniej Szkoły Języka Polskiego i Rozwoju Osobowości, w skrócie nazywana przez nas kolonią.

W tym roku nasza ORaToRowa młodzież w dniach od 9 do 21 lipca przebywa w Ośrodku FamaSta ( http://www.famasta.com.pl) nad Bałtykiem.

Celem szkoły jest poprawa kondycji językowej, komunikacyjnej, społecznej i emocjonalnej oraz rozwój talentów młodzieży z wadą słuchu.

Działania  Letniej Szkoły są realizowane w ramach projektu " Chcę mówić!" i tym samym dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Grass

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia-16.06.2018 r.

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że 16.06.2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul .H. Kołłątaja 32/9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie informacji od Przewodniczącego Zebrania w sprawie zdolności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do głosowania.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za rok 2017.
  6. Głosowanie Uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017.
  7. Szczegółowe informacje i omówienie programu Turnusu oraz Letniej Szkoły Języka Polskiego i Rozwoju Osobowości dla młodzieży w  2018 roku.
  8. Informacja Zarządu Stowarzyszenia i Rady Nadzorczej o bieżącej działalności:

– planowanie szkoleń dla nauczycieli szkól i przedszkoli w 2018 roku w ramach dotacji PFRON, finansowanie Ośrodka ORaToR

9. Dyskusja, wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie informuję, że obecność wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych na turnus oraz letnią szkołę  jest szczególnie obowiązkowa.

Grass