Projekt: Nie słyszę, ale jestem taki sam

Stowarzyszenie ORaToR realizuje w roku szkolnym 2019/2020 szkolenia dla nauczycieli

dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

Szkolenia zaplanowane są w dwóch terminach:

– dla nauczycieli szkół 19.10.2019 r. (sobota)

– dla nauczycieli przedszkoli  16.11.2019 r. (sobota)

Dodatkowo w ramach projektu zrealizowane zostaną dwie szkoleniowe rady pedagogiczne na terenie Dolnego Śląska.

UMWD_mały

logo_NIE_MA_BARIER

Szkolenie dla rodziców

27 listopada zapraszamy na szkolenie dla rodziców małych dzieci. 

Zaproszenie dotyczy obojga rodziców, dziadków, opiekunów, osoby, które mają bardzo częsty kontakt z dzieckiem.

Szkolenie potrwa w godzinach 12.30-16.00.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu (mail: biuro@orator.org.pl; tel. 533 388 829)

heart-2055331_1280

Informacja dla rodziców odnośnie szkoleń- PILNE!

logo_NIE_MA_BARIER

          Szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

  odbędą się dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

– dla nauczycieli szkół 19.10.2019 r. (sobota)

– dla nauczycieli przedszkoli  16.11.2019 r. (sobota)

  Bardzo proszę rodziców o podanie do sekretariatu Ośrodka następujących  informacji (pisemnie lub mailowo):

– pełna nazwa placówki, adres z kodem pocztowym, imię i nazwiska dyrektora,

imiona i nazwiska nauczycieli, których chcecie Państwo zaprosić ( maksymalnie 3 osoby).

Pisemne zaproszenia wraz z programem zostaną wysłane pocztą do wskazanych placówek. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli o terminie szkolenia oraz o tym, że zaproszenie zostanie dostarczone drogą pocztową. Przypominam, że rodzice aktywnie włączają się w organizację szkolenia.

Termin zgłoszeń danych przez rodziców mija 26.09.2019

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Nie słyszę, ale jestem taki sam”. Projekt współfinasowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

UMWD_mały

Uwaga !!! Grupowy trening słuchowy

W dniu 04.06.2019 grupowy trening słuchowy o godz 09:30 jest odwołany .Tego dnia grupowy trening słuchowy odbędzie się tylko o godz.11:00

 

Grass

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zawiadomienie

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia,                    że 15.06.2019 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul. H.Kołłątaja 32/9. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 15.06. 2019 r. godz. 10.30

Porządek obrad:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia, doradców oraz członków honorowych i otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ORaToR.
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania ( głosowanie jawne).
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia ORaToR za 2018 rok
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności za 2018
7. Szczegółowe informacje dot . programu Turnusu Rehabilitacyjnego oraz Letniej Szkoły dla Młodzieży ORaToRa. Obecność rodziców jest obowiązkowa!
8. Informacja na temat działań Zarządu w sprawie sytuacji kryzysowych w Stowarzyszeniu
9. Dyskusja i wolne wnioski członków Stowarzyszenia
10. Zamknięcie Zebrania.

Grass