O nas

Kilka słów o nas

Kim jesteśmy?

Grupą rodziców dzieci niesłyszących i specjalistów, którzy aktywnie zarządzają i rozwijają działalność Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR.

ORaToR formalnie: Stowarzyszenie zostało powołane w 1992 roku, we Wrocławiu. W czerwcu 2003 roku wpisano organizację do Krajowego Rejestru Sądowego i nadano jej status Organizacji Pożytku Publicznego.

W co wierzymy? Nasza misja

Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia rodzin dzieci z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji. 

Ponad 20 lat temu rodzice dzieci niesłyszących założyli Stowarzyszenie bo wierzyli, że są w stanie stworzyć miejsca w przestrzeni publicznej: edukacji, kulturze, służbie zdrowia, rynku pracy, dostępne i przyjazne ich dzieciom. Takich miejsc jest już wiele i z roku na rok ich przybywa.

Specjaliści pracujący z rodzicami wierzą, że jeśli poświęcą im czas i uwagę, będą stawiać wymagania, ale także doceniać wysiłki i sukcesy, to będzie to najlepszym wsparciem, jakie mogą dać rodzicom i dzieciom.

Nasze sukcesy

  • autorski program terapii i rehabilitacji Lidii Lempart,
  • utworzenie pierwszego Ośrodka w Polsce z grupową terapią dla dzieci,
  • 94% naszych dzieci edukuje się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
  • systematycznie obniżamy okres terapii dziecka: z 11 lat w 1992r. do 5,8 lat w 2013r.
  • 96% „absolwentów” naszego Stowarzyszenia pracuje na otwartym rynku pracy
  • doprowadziliśmy do stałej zmiany w publicznym systemie wspierania rodzin dzieci z wadą słuchu w Polsce i w Ukrainie
    (finansowany system zakupu aparatów słuchowych oraz programy wszczepiania implantów ślimakowych),
  • uczestniczyliśmy w budowaniu systemu wczesnego wykrywania wad słuchu (Polska jest jednym z czterech krajów na świecie, gdzie są powszechne przesiewowe badania słuchu),
  • pomogliśmy utworzyć i rozwinąć działalność bliźniaczego Stowarzyszenia we Lwowie.
Scroll to Top