Ośrodek

Grupowa terapia pedagogiczna - "Mała szkoła"

Brak efektów prowadzonej terapii mowy często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). Ich przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji oraz zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych. Grupowa terapia pedagogiczna tzw. „Mała Szkoła„ pomaga dzieciom pokonać trudności spowodowane tymi zaburzeniami.

Z każdą grupą spotykamy się 2 razy w miesiącu po 1,5 godziny. Dzieci uczą się uważnego słuchania w grupie, wypowiadania się na forum, konwersacji oraz pracy w zespole. Terminy spotkań w harmonogramie.

grupowa-terapia-pedagogiczna-01a
Scroll to Top