Programy szkoleniowe

Programy szkoleniowe dla nauczycieli

To szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, do których uczęszczają dzieci z naszego Ośrodka.

W ramach Programu realizujemy projekty dofinansowane ze środków administracji samorządowej, ze środków PFRON  oraz środków własnych. 

Celem ich jest:

– wzrost poziomu wiedzy w zakresie potrzeb dziecka niesłyszącego/ z alalią w edukacji otwartej;

– wzrost poziomu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii i metod rehabilitacji dzieci z wada słuchu w otoczeniu wspierającym rodziców i dzieci we wczesnej interwencji terapeutycznej oraz w edukacji przedszkolnej i szkolnej;

– zwiększenie kompetencji w zakresie wykorzystywania konkretnych narzędzi pracy, przydatnych do pracy z dziećmi z wadą słuchu oraz pomocnych w procesie integracji z otoczeniem przedszkolnym/szkolnym dziecka;

Rodzaje działań:

  1. wyjazdowe rady pedagogiczne z zakresu możliwości edukacyjnych dzieci z wadą słuchu dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, realizowane na miejscu w szkołach naszych podopiecznych,
  2. warsztaty z zakresu potrzeb uczniów z wadą słuchu dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, uczących dzieci rehabilitowane w Ośrodku Stowarzyszenia,
  3. warsztaty z zakresu potrzeb dzieci z wadą słuchu dla nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych, uczących dzieci rehabilitowane w Ośrodku Stowarzyszenia,

Rocznie:

  • szkolimy ok. 90 osób,
  • 96% osób chce skorzystać ponownie z nowego szkolenia/warsztatu
szkolenia-dla-nauczycieli-01a
Scroll to Top