Grupowy trening słuchowy

Ośrodek

Grupowy trening słuchowy

W zajęciach uczestniczą rodzice wraz z dziećmi. Trening słuchowy leży u podstaw metody audytywno-werbalnej. Zarówno aparaty słuchowe jak i implanty ślimakowe nie działają jak okulary. Aby dziecko mogło różnicować skomplikowane dźwięki mowy, musi najpierw nauczyć się identyfikować i odróżniać dźwięki z najbliższego otoczenia. W zakres treningu słuchowego wchodzą ćwiczenia muzyczno-ruchowe, słowno-ruchowe, słowno-rytmiczne oraz słuchowe. Podstawą tego rodzaju zajęć jest ruch, ale czynnikiem pobudzającym dzieci do ruchowej aktywności pozostaje muzyka i ćwiczenia rozumienia poleceń słownych prowadzącego.

Rodzica i dziecko obowiązuje wygodny strój sportowy oraz obuwie zmienne. Terminy zajęć są dostępne w harmonogramie.

grupowy-trening-sluchowy-01a
Scroll to Top