Ośrodek

Indywidualna terapia mowy

Terapia słuchu i mowy przeznaczona jest dla dzieci z wadą słuchu. 

Terapia mowy przeznaczona jest dla dzieci z problemami w komunikacji (opóźniony rozwój mowy, alalia sensoryczno–motoryczna, dyslalia).
Indywidualna terapia dzieci niesłyszących lub z problemami w komunikacji odbywa się zawsze w obecności jednego z rodziców. Rolą terapeuty jest towarzyszyć, wspierać, edukować i dostarczać rodzicom wiedzy niezbędnej do skutecznego stymulowania rozwoju ich dziecka.

Podczas zajęć rodzice, obserwują terapeutę, poznają ćwiczenia rozwijające i usprawniające funkcje językowe i słuchowe. Rodzice otrzymują wskazówki dotyczące pracy w domu oraz możliwość wykorzystania naturalnych sytuacji i codziennych czynności do stymulowania rozwoju językowego dziecka.

indywidualna-terapia-logopedyczna-01a
Scroll to Top