Założenia programu

Dla rodziców

Założenia programu terapii

 1. Terapia słuchu i mowy  dzieci niesłyszących oraz dzieci z afazją prowadzona jest tylko i wyłącznie metodą audytywno-werbalną (AVT). Dopuszcza się odczytywanie wypowiedzi z ust.
 2. Każde dziecko należy traktować jak kandydata do pełnej integracji ze światem ludzi słyszących i mówiących, a rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie rehabilitacji.
 3. Dziecko niepełnosprawne może być optymalnie przygotowane do życia tylko i wyłącznie przez swoja rodzinę, przy pełnej uwagi i oddania, pomocy ze strony terapeuty.
 4. Każdą rodzina dziecka z wadą słuchu i nim samym zajmuje się jeden terapeuta mowy, który kieruje procesem rehabilitacji, odpowiada za jego przebieg, zaprasza (zaleca) do współpracy i konsultacji innych specjalistów, reprezentuje interesy dziecka u wszystkich osób i instytucji wraz z rodzicami.Rzeczywista integracja dziecka z wadą słuchu (alalią/afazją) z otaczającym światem  polega na tym, że budujemy wokół dziecka system (sieć) opieki w miejscu jego zamieszkania. Tam, gdzie żyje Jego rodzina, znajomi i przyjaciele rodziny.
 5. Pracownicy Ośrodka ORaToR są zobowiązani do prowadzenia pracy edukacyjnej w społeczeństwie:
  • szkolenia rodziców, dziadków, nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych, do których uczęszcza dziecko;
  • spotkań z pracownikami placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci pozostające pod opieką Ośrodka ORaToR.
 6. Rodzice maja prawo do pełnej informacji i świadomego wyboru metody rehabilitacji Ich dzieci. Szkoły i ośrodki specjalne z internatami nie zapewniają dzieciom pełnego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i szczęścia. Jest to dobre rozwiązanie tylko i wyłącznie wtedy, gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo, intelektualnie, moralnie.
 7. Przyjęcie jednego dziecka niepełnosprawnego do szkoły masowej nie jest w stanie w żaden sposób zaburzyć realizacji programu szkolnego.
 8. Każdy nauczyciel szkoły ogólnodostępnej może włączyć się twórczo w proces integracji po odpowiednim przeszkoleniu i nawiązaniu ścisłej współpracy z pracownikami Ośrodka, w którym dziecko jest rehabilitowane. Nieodzownym warunkiem jest obligatoryjne przyznanie lekcji douczania indywidualnego każdemu dziecku (32– 4 tygodniowo).
 9. Efektem intensywnej terapii oraz kształcenia dziecka w środowisku ludzi mówiących jest Jego samodzielność i niezależność, a często wręcz pełnosprawność w dorosłym życiu (ma to na pewno wymierną wartość ekonomiczną dla Państwa).
  Przedstawiony program gwarantuje pełną realizację idei wychowania słuchowego oraz rzeczywistą integrację dzieci z wadą słuchu/ alalią z otaczającym światem . Dzieci niesłyszące, które z różnych powodów nie zdołały opanować mowy w stopniu zadowalającym, powinny mieć możliwość realizowania programu szkoły dla niesłyszących w warunkach szkoły masowej np. nauczanie indywidualne. System opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce jest systemem nieskutecznym. Nie uwzględnia potrzeb ani możliwości tkwiących w rodzicach Tych dzieci. My, specjaliści, mamy wiedzę i doświadczenie, ale to Rodzice i rodzeństwo, mają instynkt i miłość. Trzeba te elementy połączyć, a nie rozdzielać przedszkolem specjalnym, szkołą, internatem. Należy mówić o rodzinie z problemem, a nie o dziecku. Rozwiązania powinny więc dotyczyć rodziny, a nie samego dziecka. Bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

Lidia Lempart

Scroll to Top