Szkolenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

jak co roku, ruszamy ze szkoleniami dla nauczycieli Waszych dzieci:

Dnia 28.10.23 (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz.15:00.

Dnia 25.11.23 (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli  przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz.15:00.

Bardzo proszę o poinformowanie nauczycieli, że do szkoły/przedszkola (do sekretariatu) przyjdzie oficjalne, pisemne zaproszenie na warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Koszty szkolenia pokrywa Ośrodek ORaToR i rodzice (lunch).

WAŻNE: Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli ( max 2 osoby z 1 placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl, lub osobiście w sekretariacie). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły/przedszkola, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu szkoły/przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza.

Proszę potraktować sprawę jako pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01.10.2023 r.

Scroll to Top