III okres projektu „Mowa to wolność”

Projekt realizowany przez: PFRON

III okres projektu „Mowa to wolność”

Projekt „Mowa to wolność” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpoczął w kwietniu 2023 r. trzeci – ostatni okres finansowania.

W czasie, który obejmuje ostatni okres finansowania tj.: 01 kwietnia 2023-31 marca 2024 r. zgodnie z wnioskiem planujemy objąć działaniami 110 podopiecznych z wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną w ramach projektu chcemy  zwiększyć samodzielność dzieci – podopiecznych Ośrodka.

Formy rehabilitacji prowadzone w okresie kwiecień 2023-marzec 2024:

  • Indywidualna terapia słuchu i mowy;
  • Grupowy trening słuchowy;
  • Grupowa terapia pedagogiczna;
  • Logorytmika;
  • Integracja sensoryczna;
  • Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH aktualnie realizowanych w ramach projektu dostępny jest na naszej stronie TUTAJ

i dotyczy dwóch najbliższych miesięcy, jego pełna wersja obowiązująca na czas realizacji III okresu finansowania dostępna jest w recepcji Ośrodka ORaToR.

Scroll to Top