Ośrodek

Turnusy rehabilitacyjne

Letnie turnusy rehabilitacyjne dla rodziców, dzieci i terapeutów organizujemy raz w roku. Intensywne zajęcia są kontynuacją programu terapii realizowanego przez cały rok w Ośrodku i w domu. W turnusie bierze udział do 25 dzieci.

Jest to czas wytężonej pracy rehabilitacyjnej, wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania się, wielu kreatywnych zajęć.

Podczas trwania turnusu prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci oraz spotkania szkoleniowe dla dorosłych: rodziców, opiekunów, terapeutów oraz zaproszonych gości.

SONY DSC
Scroll to Top