Ośrodek

Kilka słów o nas

Poznaj nasz Ośrodek

ORaToR (Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu) powstał w 1994 r. Jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Z naszego ośrodka korzysta rocznie od 80 do 120 rodzin dzieci niesłyszących, niedosłyszących lub z dysfunkcją mowy. Prowadzimy terapię dla dzieci z kilku województw, głównie: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego 

Realizujemy autorski program rehabilitacji i terapii Lidii Lempart – współzałożycielki i mentora ORaToR’a, terapeuty mowy dzieci głuchych i niedosłyszących. Rehabilitację słuchu i mowy prowadzimy metodą AVT (audytywno–werbalną). 

Czym jest metoda AVT?

Metoda AVT (audytywno-werbalna) polega na działaniu we współpracy z otoczeniem dziecka z wadą słuchu (rodzicami, dziadkami, terapeutami mowy), tak by korzystając z nowoczesnych technologii, rozwinąć język mówiony na drodze słuchowej.

AVT służy rozwijaniu umiejętności językowych dziecka poprzez wykorzystanie resztek słuchu wzmocnionych aparatami słuchowymi lub implantami ślimakowymi. Rehabilitacja odbywa się w sposób najbardziej naturalny, poprzez lekcje języka polskiego, rozmawianie, trening słuchowy, wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Elementem kluczowym terapii jest udział rodziców jako współpracujących partnerów terapeuty.

Cytując kanadyjskiego terapeutę, profesora W. Estabrooksa: „kamieniem węgielnym metody AVT jest partnerstwo z rodzicami. Wypracowanie prawdziwego partnerstwa na linii terapeuta – rodzice jest najważniejszym i zarazem najtrudniejszym elementem naszej pracy”.

Partnerstwo, wspieranie, cel

Więź dziecka z rodzicami jest jedną z najważniejszych i najmocniejszych relacji międzyludzkich. Terapeuci ORaToR’a wykorzystują tę więź jako podstawę do rozwijania u rodziców technik rodzicielskich. Techniki te w przyszłości pozwolą ich dzieciom na samodzielne funkcjonowanie w świecie: zdobycie wykształcenia zgodnego z ich talentami i zainteresowaniami, podjęcie pracy zawodowej, a dzięki temu osiągnięcie pełnej samodzielności i niezależności.

Po ponad 40 latach pracy, Lidia Lempart już nie mówi o rehabilitacji, tylko o wspieraniu w rozwoju. Metodę AVT woli nazywać filozofią lub postawą życiową. Jest ona trudna dla dorosłych, ale skuteczna wobec dzieci z wadą słuchu. Wypracowana przez dziecko, przy współudziale rodzica i terapeuty, postawa życiowa oraz umiejętność porozumiewania się daje mu możliwość integrowania się ze światem ludzi słyszących, a nie izolowania się od niego.
Większość dzieci z OraToR’a mówi, chodzą do ogólnodostępnych szkół w miejscu zamieszkania, rozwijają swoje pasje i talenty, a co najważniejsze, usamodzielniają się.

Aparat słuchowy i implant ślimakowy nie działają jak okulary !

Dzięki aparatom słuchowym wysokiej klasy oraz implantom ślimakowym dzieci z wadą słuchu mają coraz większe możliwości do rozwijania umiejętności słuchowego odbioru wypowiedzi otoczenia. Dzięki aparatowi słuchowemu lub implantowi dzieci niesłyszące dostają „klucz” do świata ludzi słyszących. Muszą one jednak ciężko pracować, aby przy pomocy tego narzędzia otworzyć sobie drzwi do słyszenia, mówienia, czytania i pisania.

Autorski program rehabilitacji i terapii Lidii Lempart

Dlaczego właśnie ORaTor?

Dzieci uczą się poprzez obserwację, słuchanie i przede wszystkim przez naśladownictwo. W ORaToR’ze pokazujemy rodzicom jakie zachowania komunikacyjne w kontakcie z dzieckiem są najskuteczniejsze w terapii, jakie postawy, ćwiczenia powadzą do pożądanych efektów.

Scroll to Top