Ośrodek

Integracja sensoryczna (SI)

To proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i łączy z wcześniejszymi doświadczeniami informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów, a następnie odpowiada adekwatną reakcją. Nie zawsze jednak proces ten przebiega prawidłowo.

Zajęcia terapii SI w naszym Ośrodku przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia, u których zaobserwowano m.in.:

 • niezgrabność ruchową, np. dziecko często potyka się i przewraca, nie potrafi asekurować się przed upadkiem,
 • słabą koordynację ruchową,
 • trudności z łapaniem piłki, chodzeniem po drabinkach, równoważniach, unika  gier zespołowych i zabaw sportowych,
 • problemy z opanowaniem nowych umiejętności ruchowych np. jazda na rowerze,
 • problemy z czytaniem, pisaniem, nauką matematyki,
 • nadaktywność,
 • duże zapotrzebowanie na ruch, np. lubi się huśtać, kręcić na karuzeli, krześle obrotowym, skakać, nieustannie jest w ruchu,
 • unikanie zabaw w ruchu,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • podczas nauki pisania odwraca litery/d,b,p/, zapisuje litery i cyfry w lustrzanym odbiciu częściej niż jego koledzy,
 • kłopoty z przepisywaniem z tablicy, np. gubi litery, sylaby
 • problemy z odróżnianiem prawa/lewa, szczególnie, gdy nie ma czasu na zastanawianie się,
 • podczas pisania, rysowania, czytania często podpiera głowę,
 • często jest sfrustrowany,
 • nie toleruje obcinania paznokci, włosów, czesania, mycia głowy,
 • drażnią je metki przy ubraniach…

Celem terapii SI jest poprawianie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej  oraz tworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej. Terapia poprzedzona jest wnikliwą diagnozą procesów integracji sensorycznej, która odbywa się w czasie trzech godzinnych spotkań.

integracja-sensoryczna-01a
Scroll to Top