Programy szkoleniowe

Program szkoleniowe dla rodziców

To wsparcie szkoleniowe dla rodziców rozpoczynających pracę w programie rehabilitacji oraz spotkania i wykłady dla rodziców zaawansowanych w terapii swojego dziecka.

Celem ich jest:

– poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania w systemie rehabilitacji, edukacji i  ochrony zdrowia;

– wzrost poziomu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii i metod rehabilitacji dzieci z wada słuchu u rodziców i opiekunów tych dzieci.

Rodzaje działań:

  1. warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 lat,
  2. warsztaty dla rodziców/opiekunów z zakresu przygotowania dziecka z wadą słuchu do podjęcia nauki w szkole ogólnodostępnej,
  3. warsztaty dotyczące implantów ślimakowych dla rodziców dzieci i młodzieży korzystających z implantów ślimakowych,
  4. seminaria dla rodziców i najbliższego otoczenia dzieci z wadą słuchu dotyczące różnych zagadnień związanych z terapią i rehabilitacją prowadzoną w Ośrodku oraz edukacją dzieci z wadą słuchu.
szkolenia-dla-rodzicow-01a
Scroll to Top