Dla rodziców

Apel do Rodziców

Nigdy nie poddawajcie się! Łączcie się dla dobra Waszych dzieci. Przygotowujcie dobre programy działania. Szukajcie dobrych specjalistów i zachęcajcie ich do współpracy z Wami. Dokonujcie zmian w strukturze świadczenia pomocy społecznej tak, aby pewnego dnia rodzice innych niesłyszących dzieci nie stawali przed takimi trudnościami, jak Wy obecnie.

My wszyscy, gdziekolwiek w świecie jesteśmy, znamy Wasze problemy, troski, a także radość, jaka towarzyszy obserwowaniu rozwoju i poprawy u dziecka. Będziemy razem z Wami dotąd, aż nie zostaną rozstrzygnięte najpilniejsze potrzeby i znalezione odpowiedzi na wszystkie pytania.

Lidia Lempart

apel-do-rodzicow-01a
Scroll to Top