Nowy Rok

Samych serdeczność, zdrowia i pogody ducha na cały 2022 rok! 

życzy Zespół ORaToRa

happy-new-year-6840369_1920

Zasady przebywania w ORaToRze

Szanowni Rodzice,

w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę, by przestrzegać zasad zapisanych w Regulaminie dotyczących przebywania na terenie Ośrodka w trakcie terapii dziecka.

Prosimy pamiętać o zakrywaniu ust i nosa oraz najważniejsze prosimy, by z dzieckiem w czasie terapii na terenie Ośrodka przebywał TYLKO JEDEN OPIEKUN/OPIEKUNKA!!!

Dziękujęmy

Zespół ORaToRa

Grass

Pożegnanie Pana Roberta

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,
 
odszedł od nas na zawsze Pan Robert Dokisz. Nasz matematyk, nauczyciel nad nauczycielami!
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada 2021 roku o godz. 13.00 w Bolesławcu, na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej 10.
 
W imieniu bardzo smutnej Kadry ORaToRa
 

 

Lidia Lempart
Prezes Stowarzyszenia
grief-3064504_640

Projekt „Mowa to wolność

Uprzejmie informujemy, że aktualnie realizowana w Ośrodku terapia naszych podopiecznych odbywa się w ramach projektu "Mowa to wolność".

Jest to projekt prowadzony przez ORaToRa od kwietnia 2021 r. dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych (PFRON), który potrwa do końca marca 2024 r. Projekt podzielony jest na trzy roczne części.

Projekt obejmie swoimi działaniami max 130 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosparwności, które będą rehabilitowane na terenie ośrodka ORaToR.

Celem projektu jest  zwiększenie samodzielności dzieci poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną.

Formy rehabilitacji prowadzne przez Ośrodek zaplanowane w projekcie na okres 2021-2022:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Szkolenie dla nauczycieli szkół

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH „UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ”

Drodzy Rodzice,

Dnia 20.11.21 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli SZKÓŁ, do których uczęszczają nasze dzieci. 

Szkolenie „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej” rozpocznie się o godzinie 10.00 i będzie trwało do godz. 15:00.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli ( z powodu pandemii 1 osobę z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza. W szkoleniu może brać udział maksymalnie 15 nauczycieli. 

W sytuacji narastającej liczby osób odwołujących swój udział w szkoleniu, warsztaty zostaną odwołane. Zapewniamy przestrzeganie wszystkich procedur związanych z pandemią Covid- 19 ( mierzenie temperatury, zachowanie dystansu na sali, dezynfekcja i obowiązkowe używanie masek ).

W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby zaszczepione lub posiadające negatywny wynik testu antygenowego!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2021 r.

Zapraszamy!

Dyrektor Ośrodka ORaToR

Lidia Lempart

Grass