WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR

Walne Zebranie odbędzie się 29 czerwca 2024 roku (sobota), o godz. 10.00 w siedzibie
Stowarzyszenia ORaToR we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9.

Celem Zebrania jest przedstawienie sprawozdania za 2023

oraz omówienie bieżących spraw i problemów dotyczących realizacji programu terapii mowy i ogólnie działalności Stowarzyszenia.

Działając na podstawie art.16.ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR” i zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia
zawiadamiam, że 29.06.2024 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej
liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 29.06.2024 r. na godz. 10.15
Porządek obrad:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR
2. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia.
3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (głosowanie jawne)
4. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania (głosowanie
jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności
Walnego Zebrania do głosowania
5. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne)
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2023 rok.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (głosowanie jawne).
8. Szczegółowe omówienie zasad, programu i regulaminu uczestnictwa w
Turnusie Rehabilitacyjnym w Ośrodku „Dobry Brat ‘’ w Osieku. Obecność
jednego z rodziców – uczestników turnusu jest obowiązkowa
9. Wolne wnioski. Dyskusja.
10. Zamknięcie Zebrania.
W imieniu Zarządu Lidia Lempart – Prezes Zarządu

Scroll to Top