Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR – Lidia Lempart została wyróżniona...

Scroll to Top