Lidia Lempart – Laureatką Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. dra Macieja Lisa

Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR – Lidia Lempart została wyróżniona nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w dniu 16 listopada 2016 r. w auli Oratorium Marianum i zgromadziło dużą liczbę gości, którym bilska jest działność Prezes Lidii Lempart nie tylko na terenie Polski, ale również na terenie Ukrainy. Laureatka nagrodę odebrała z rąk Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich sędziego Stanisława Trociuka.

Wśród obecnych na uroczystości znaleźli się m.in. przedstawiciele korpusu konsularnego z Wrocławia, posłowie na sejm RP, reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych oraz duchowni. Laudację wygłosił poseł Sławomir Piechota.

Scroll to Top