„Mowa to wolność” ruszył 2 okres finansowania

Z dniem 01.04.2022 ruszył drugi okres finansowania w ramach projektu "Mowa to wolność" przez PFRON.

Jest to projekt prowadzony przez ORaToRa od kwietnia 2021 r. dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który potrwa do końca marca 2024 r. Projekt podzielony jest na trzy roczne części.

Projekt obejmie swoimi działaniami max 130 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które będą rehabilitowane na terenie ośrodka ORaToR.

Celem projektu jest  zwiększenie samodzielności dzieci poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną.

Formy rehabilitacji prowadzne przez Ośrodek zaplanowane w projekcie na okres 2022-2023:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01