Kwesty Okolicznościowe

Chcę pomóc

Kwesty Okolicznościowe

Przychodzi taki wyjątkowy dzień, w czasie którego możecie Państwo podzielić się swoim szczęściem z potrzebującymi – ślub, urodziny i inne rocznice. Coraz więcej osób rezygnuje z kwiatów lub prezentów od gości na rzecz kwesty na cel charytatywny. Zachęcamy do zaproszenia na ślub, urodziny, itd. wolontariuszy Stowarzyszenia ORaToR, którzy pomogą przeprowadzić kwestę.

To Państwo decydujecie, na który z realizowanych przez nas programów przeznaczone będą zebrane pieniądze: 

„Pogram terapia słuchu i mowy”– to serce działalności Stowarzyszenia, realizowany głównie poprzez kompleksowe zajęcia indywidualne i grupowe w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu. Każde dziecko powinno rozumieć swój język (do tego potrzebna terapia), a nie tylko go słyszeć (do tego wystarczy aparat słuchowy). Każdy rodzic powinien umieć prowadzić terapię w domu, ponieważ cztery spotkania w miesiącu z terapeutą nie są wystarczające dla efektywnej terapii. Więcej o programie tutaj.

„Program Szkoleniowy” – realizujemy przez warsztaty, konferencje, szkolenia i inne formy edukacyjne, podnoszące wiedzę, umiejętności i świadomość bliskiego otoczenia dzieci (rodzie i opiekunowie) oraz dalszego otoczenia (nauczyciele przedszkoli i szkół masowych). Więcej o programie tutaj.

Email: biuro@orator.org.pl
Tel: +48 533 388 829

obrazek-kwesty-01a
Scroll to Top