Projekt realizowany przez: PFRON

„Mowa to wolność” zakończenie projektu

Projekt „Mowa to wolność” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zakończył się po 3 latach realizacji, tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r. Właśnie trwa audyt projektu, do którego jesteśmy zobligowani zapisami umowy z PFRON i z którego raport będzie dołączony do sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

W czasie trwania całego projektu wzięło w nim udział 125 podopiecznych z wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W ostatnim roku realizacji projektu (kwiecień 2023-marzec 2024) z naszych form wsparcia skorzystało 79 beneficjentów.

Poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną w ramach projektu celem naszym było zwiększenie samodzielność dzieci – podopiecznych Ośrodka. Ten cel realizujemy ciągle.

Formy rehabilitacji zrealizowane przez cały okres trwania projektu i liczba godzin wsparcia udzielonych w tym czasie:

  • Indywidualna terapia słuchu i mowy: 4 493,50 h
  • Grupowy trening słuchowy: 670 h
  • Grupowa terapia pedagogiczna: 298 h
  • Logorytmika: 70 h
  • Integracja sensoryczna: 1277 h
  • Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych

Zakończenie tego projektu jest jedynie etapem, kolejna odsłona projektu „Mowa to wolność II” właśnie ruszyła i jesteśmy w trakcie aktualizacji wniosku oraz podpisywania nowej umowy z PFRON. Dalsze informacje przekażemy po zakończeniu wszystkich formalności związanych z tym związanych.

 

 

Scroll to Top