Szkolenie dla nauczycieli szkół

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH „UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ”

Drodzy Rodzice,

Dnia 20.11.21 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli SZKÓŁ, do których uczęszczają nasze dzieci. 

Szkolenie „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej” rozpocznie się o godzinie 10.00 i będzie trwało do godz. 15:00.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli ( z powodu pandemii 1 osobę z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza. W szkoleniu może brać udział maksymalnie 15 nauczycieli. 

W sytuacji narastającej liczby osób odwołujących swój udział w szkoleniu, warsztaty zostaną odwołane. Zapewniamy przestrzeganie wszystkich procedur związanych z pandemią Covid- 19 ( mierzenie temperatury, zachowanie dystansu na sali, dezynfekcja i obowiązkowe używanie masek ).

W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby zaszczepione lub posiadające negatywny wynik testu antygenowego!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2021 r.

Zapraszamy!

Dyrektor Ośrodka ORaToR

Lidia Lempart

Grass