Święta, Święta!

Dla wszystkich Rodziców, Dzieci i Przyjaciół ORaToRa

ślemy życzenia

radosnych, dobrych, pełnych ciepła,

uważności i miłości

Świąt Bożego Narodzenia!

Lidia Lempart

z całym Zespołem

Ośrodka ORaToR

obraz