Projekt „Mowa to wolność”- zakończenie II okresu finansowania

Z końcem marca 2022 r. zakończyliśmy drugi okres finansowania projektu „Mowa to wolność”.

Projekt prowadzony jest przez ORaToR od kwietnia 2021 r. dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i potrwa do końca marca 2024 r.

Projekt podzielony jest na trzy roczne części.

W pierwszych dwóch latach projektu skorzystało z niego 110 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną w ramach projektu chcemy  zwiększyć samodzielność dzieci – podopiecznych Ośrodka.

Formy rehabilitacji prowadzone w okresie kwiecień 2022-marzec 2023:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Dopasowania procesorów mowy do implantów ślimakowych

Z dniem 01.04.2023 ruszył trzeci- ostatni okres finansowania w ramach projektu "Mowa to wolność" wspierany przez PFRON.

image002