Terapia słuchu i mowy

Terapia Słuchu i Mowy to serce działalności Stowarzyszenia, realizowana głównie poprzez kompleksowe zajęcia indywidualne i grupowe w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu. Prowadzimy:

  • terapię indywidualną,
  • grupowy trening słuchowy,
  • grupową terapię pedagogiczną,
  • logorytmikę,
  • integrację sensoryczną,
  • kolonie,
  • turnusy rehabilitacyjne.

Rocznie:

  • realizujemy 2600h terapii indywidualnej,
  • realizujemy 500h terapii grupowej,
  • obejmujemy wsparciem 120 rodzin.

 

W ramach tego Programu realizujemy projekt Młodzi Beethoveni, dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Trwa od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2016r. i obejmuje swoimi działaniami dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18-tego roku życia.

Celem jest zwiększenie samodzielności dzieci korzystających z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych, które dzięki rehabilitacji i terapii mowy w Ośrodku, będą uczęszczać do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Rodzaje wsparcia w ramach projektu to:

a) terapia indywidualna

b) grupowy trening słuchowy

c) grupowa terapia pedagogiczna

d) logorytmika

e) integracja sensoryczna

f) Letnia i Zimowa Szkoła Języka Polskiego

Dzięki temu projektowi dofinansowujemy część zajęć, jakie realizujemy w Ośrodku. To, co się tutaj nie zmieściło, czyli więcej godzin rehabilitacji, ale też inne jej formy, pokrywamy ze środków własnych (1%, darowizny, itd.).

Informacja o wszystkich rodzajach działań w ramach tego Programu w zakładce Ośrodek