Dobre praktyki i Lobbing

W ramach Dobrych praktyk i Lobbingu, dzielimy się doświadczeniem z innymi organizacjami poza granicami kraju (Ukraina, Białoruś) i przekonujemy decydentów życia politycznego i społecznego (tak w Polsce, jak i za granicą) do nowych lub lepszych rozwiązań dla dzieci z wadą słuchu w zakresie edukacji, rehabilitacji, czy rozwoju zawodowego. Budujemy także partnerstwa międzynarodowe, tj. transferujemy na Ukrainę i Białoruś wiedzę specjalistów z Niemiec. Ta wymiana doświadczeń jest zawsze obustronna, ponieważ my również uczymy się wielu rzeczy.

Cyklicznie:

  • wspieramy działania na rzecz rodzin z dziećmi z wadą słuchu głównie na Ukrainie,
  • prowadzimy międzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla rodziców i terapeutów z Ukrainy i Białorusi przy współpracy specjalistów z Holandii i Niemiec
  • interweniujemy z rodzicami w interesach danego dziecka  u innych osób i instytucji marginalizujących naszych podopiecznych w poszczególnych sferach życia.