Programy

Stowarzyszenie realizuje działania w ramach trzech programów:

  • Terapii Słuchu i  Mowy,
  • Szkoleniowego,
  • Dobrych Praktyk i Lobbingu