Turnusy rehabilitacyjne

Letnie turnusy rehabilitacyjne dla rodziców, dzieci i terapeutów organizujemy raz w roku, najczęściej nad morzem. Wyjazdy są kontynuacją programu terapii realizowanego przez cały rok w Ośrodku i w domu. W turnusie bierze udział do 30 rodzin z małymi dziećmi.

Jest to czas wytężonej pracy, wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania się, wielu kreatywnych zajęć oraz wypoczynku.

Podczas trwania turnusu prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci oraz wieczorne spotkania szkoleniowe dla dorosłych: rodziców, opiekunów, terapeutów oraz zaproszonych gości.

Staramy się, aby podczas turnusu odbywały się również min.:

• dopasowania procesorów mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi,

• informacyjne spotkania z protetykami słuchu dla rodziców lub opiekunów dzieci z wadą słuchu mające na celu wymianę doświadczeń związaną z użytkowaniem aparatu słuchowego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z turnusów!