Logorytmika

Podczas zajęć dzieci tańczą, śpiewają i grają na perkusyjnych instrumentach muzycznych pod okiem terapeuty. Wykorzystywana podczas zajęć muzyka, a głównie zawarty w niej rytm, służy rozwojowi tych obszarów mózgu dziecka, które odpowiadają za koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową. Podczas zajęć dzieci ćwiczą pamięć słowną, zdolność współdziałania z grupą, a także umiejętność prawidłowego oddychania podczas mówienia.

Zajęcia z logorytmiki prowadzone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Są uzupełnieniem dla pozostałych form terapii i rehabilitacji, szczególnie dla grupowej terapii słuchu. Terminy spotkań są dostępne w harmonogramie