Konsultacje diagnostyczne

Na konsultacje diagnostyczne zapraszamy rodziców z dziećmi niesłyszącymi oraz z zaburzonym rozwojem mowy. Konsultacje trwają min. 1,5 godziny.

Na pierwszą konsultację należy zabrać ze sobą:

• książeczkę zdrowia dziecka,

• wyniki badania słuchu,

• wszystkie wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dziecka (w szczególności badania neurologiczne, psychologiczne, logopedyczne, wypisy ze szpitala itp.).