Integracja sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów, a następnie odpowiada adekwatną reakcją. Nie zawsze jednak proces ten przebiega prawidłowo.

Zajęcia terapii SI w naszym Ośrodku przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia, u których zaobserwowano m.in.:

· niezgrabność ruchową, np. dziecko często potyka się i przewraca, nie potrafi asekurować się przed upadkiem,

· słabą koordynację ruchową,

· trudności z łapaniem piłki, chodzeniem po drabinkach, równoważniach, unika  gier zespołowych i zabaw sportowych,

· problemy z opanowaniem nowych umiejętności ruchowych np. jazda na rowerze,

· problemy z czytaniem, pisaniem, nauką matematyki,

· nadaktywność,

· duże zapotrzebowanie na ruch, np. lubi się huśtać, kręcić na karuzeli, krześle obrotowym, skakać, nieustannie jest w ruchu,

· unikanie zabaw w ruchu,

· problemy z koncentracją uwagi,

· podczas nauki pisania odwraca litery/d,b,p/, zapisuje litery i cyfry w lustrzanym odbiciu częściej niż jego koledzy,

· kłopoty z przepisywaniem z tablicy, np. gubi litery, sylaby

· problemy z odróżnianiem prawa/lewa, szczególnie, gdy nie ma czasu na zastanawianie się,

· podczas pisania, rysowania, czytania często podpiera głowę,

· często jest sfrustrowany,

· nie toleruje obcinania paznokci, włosów, czesania, mycia głowy,

· drażnią je metki przy ubraniach…

Celem terapii SI jest poprawianie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej  oraz tworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej. Terapia poprzedzona jest wnikliwą diagnozą procesów integracji sensorycznej, która odbywa się w czasie trzech godzinnych spotkań.

Stowarzyszenie zatrudnia obecnie dwóch terapeutów integracji sensorycznej posiadających certyfikat PTIS, uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii SI. Osoby te są jednocześnie doświadczonymi terapeutami mowy dzieci niesłyszących i oraz dzieci z zaburzoną komunikacją (np. z alalią).