Indywidualna terapia logopedyczna

Terapia słuchu i mowy (surdologopedyczna) przeznaczona jest dla rodziców dzieci z wadą słuchu.

Terapia mowy przeznaczone są dla rodziców dzieci z problemami w komunikacji (opóźniony rozwój mowy, alalia sensoryczno–motoryczna, dyslalia).

Indywidualna terapia dzieci niesłyszących lub z problemami w komunikacji jest długotrwała, a jej powodzenie uzależnione jest od wielu czynników. Jednym z najistotniejszych jest środowisko rodzinne. Rolą terapeuty jest towarzyszyć, wspierać, edukować i dostarczać rodzicom wiedzy niezbędnej do skutecznego stymulowania rozwoju ich dziecka.

Podczas zajęć rodzice, obserwują terapeutę, poznają ćwiczenia rozwijające i usprawniające  funkcje językowe i słuchowe. Rodzice otrzymują wskazówki dotyczące pracy w domu oraz możliwość wykorzystania naturalnych sytuacji i codziennych czynności do stymulowania rozwoju językowego dziecka.