Grupowy trening słuchowy

W zajęciach uczestniczą rodzice wraz ze swymi niesłyszącymi dziećmi. Trening słuchowy leży u podstaw metody audytywno – werbalnej. Zarówno aparaty słuchowe jak i implanty ślimakowe nie działają jak okulary. Aby dziecko mogło różnicować skomplikowane dźwięki mowy, musi najpierw nauczyć się identyfikować i odróżniać dźwięki z najbliższego otoczenia. W zakres treningu słuchowego wchodzą ćwiczenia muzyczno–ruchowe, słowno–ruchowe, słowno–rytmiczne oraz słuchowe. Podstawą tego rodzaju zajęć jest ruch, ale czynnikiem pobudzającym dzieci do ruchowej aktywności pozostaje muzyka i polecenia słowne prowadzącego

Zajęcia prowadzone są dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 1–3 lat i 3,5–5 lat. Rodzica i dziecko obowiązuje wygodny strój sportowy oraz obuwie zmienne. Terminy zajęć są dostępne w harmonogramie.