Zarząd, Rada Nadzorcza

Zarząd Stowarzyszenia:

Lidia Lempart – Prezes Zarządu

Krzysztof Musiał – Wiceprezes Zarządu

Monika Sadowska – Sekretarz Zarządu

Marcin Tyc – Członek Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej:

Grażyna Napora

Andrzej Sumara

Joanna Kamińska

Beata Galik

Anna Piasecka