Zarząd, Rada Nadzorcza

Zarząd Stowarzyszenia:

Lidia Lempart – Prezes Zarządu

Krzysztof Musiał – Wiceprezes Zarządu

Monika Sadowska-Dydyna – Sekretarz Zarządu

Marcin Tyc – Członek Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej:

Andrzej Sumara

Małgorzata Demków

Beata Galik

Anna Piasecka

Jan Kotusz