Sprawozdania

Za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2022

Bilans_2022

Rachunek zysków i strat_2022

Informacja dodatkowa_2022

Sprawozdanie merytoryczne OPP_2022

Za rok 2021

Wprowadzenie do sprawozdania 2021

Bilans_2021

Rachunek zysków i strat_2021

Informacja dodatkowa_2021

Sprawozdanie merytoryczne_2021

 

Za rok 2020

Wprowadzenie do sparwozdania finansowego 2020

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Informacja dodatkowa 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

 

Za rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa 2019 

Sprawozdanie merytoryczne 2019

 

Za rok 2018

Wprowadzenie do spr.finansowego_2018

Bilans_2018

Rachunek zysków i strat_2018

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne_2018

 

Za rok 2017

Wprowadzenie do sparwozdania finansowego

Bilans 2017

Rachunek zysków i start 2017

Dodatkowa informacja 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

 

Za rok 2016

sprawozdanie merytoryczne 2016

Bilans 2016

rachunek zysków i strat 2016

dodatkowe informacje i objaśnienia 2016

 

Za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne_2015

Bilans_2015

Rachunek zysków i strat_2015

Informacja dodatkowa_2015

Za rok 2014

Sprawozdanie Merytoryczne

Bilans

Rachunek Wyników

Informacja Dodatkowa

Za rok 2013

Sprawozdanie Merytoryczne

Bilans

Rachunek Wyników

Informacja Dodatkowa

 

Za rok 2012

Sprawozdanie Merytoryczne

Bilans

Rachunek Wyników

Informacja Dodatkowa

 

Za rok 2011

Sprawozdanie Merytoryczne

Bilans

Rachunek Wyników

Informacja Dodatkowa