Pracownicy

Lidia Lempart – Prezes Stowarzyszenia, Dyrektor Ośrodka, terapeuta mowy, trener. 

W 1981 roku rozpoczęła pracę z rodzicami dzieci niesłyszących jako surdologopeda. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Terapia Mowy Dzieci Niesłyszących. Odbyła praktykę w kierunku Terapii Rodzin. W latach 2003 do 2005 odbywała staże zawodowe w Centrum Implantów Ślimakowych w Berlinie oraz Instytucie Viaatal w Holandii.  W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami w Wyzszej Szkole im J. Koźmińskiego w Warszawie. W roku 1992 wraz z Henrykiem Stroblem powołała Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. W tym samym czasie powstał Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu, gdzie pracuje do dzisiaj. Jest autorem programu rehabilitacji i terapii, realizowanego z wieloma sukcesami w Ośrodku. Organizator międzynarodowej konferencji z udziałem Warrena Estabrooksa z Toronto. Od 2002 do 2010 roku uczestniczyła jako trener w programach polsko-ukraińsko-holenderskich: "Juice" i "MATRA-Privit" na Ukrainie i w Polsce.

Ma córkę Martę. Interesuje się historią, malarstwem, inicjatywami społecznymi, muzyką klasyczną, jazzem. Uwielbia wyjazdy do Paryża i Lwowa. Jej wielką pasją są ludzie. Najwięcej dowiaduje się o rodzicach dzieci niesłyszących, kiedy siedzi z nimi w poczekalni Ośrodka i „rozmawia o niczym”.

Beata Wielebińska – terapeuta mowy, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog.

W Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR pracuje od 1993r. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studium Logopedii. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy dzieci niesłyszący, odbyła staż zawodowy w Instytucie Zaburzeń Komunikacji Viaatal w Holandii. W latach 2006 – 2008 uczestniczyła w szeregu specjalistycznych szkoleń i warsztatów w Centrum Implantów Ślimakowych CIC w Berlinie zakończonych uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do dopasowywania procesorów mowy. W 2009 r ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, w 2010 roku uzyskała uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej (II stopień). Odbyła szkolenie nt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard” i uzyskała certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP. Od 2004 do 2010 roku uczestniczyła jako trener w programach polsko – ukraińsko – holenderskich: "Juice" i "MATRA – Privit" na Ukrainie i w Polsce.  Na dziecko patrzy holistycznie, w pracy z nim wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z pogranicza różnych dziedzin nauki m.in. logopedii, pedagogiki, psychologii, medycyny. Pracę łączy z nieustannym doskonaleniem swojej wiedzy i umiejętności.

Lubi aktywny wypoczynek w gronie rodziny i przyjaciół z dala od miejskiego zgiełku, deszczowe dni z książką i muzyka klasyczną, lody orzechowe i słoneczniki.

Magdalena Kałkun-Markiewicz – terapeuta mowy, terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą na Uniwersytecie Wrocławskim, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z Logopedii Korekcyjnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako nauczyciel przedszkola, potem jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, w Specjalnej Szkole dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym jako logopeda oraz w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Handicap. Od 1996 roku jest związana z Ośrodkiem Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu ORATOR we Wrocławiu, gdzie prowadzi terapię mowy, a od trzech lat również terapię integracji sensorycznej.

Izabela Salamon – Papierska – terapeuta mowy.

Jest absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Logopedii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończyła formy doskonalenia zawodowego z zakresu rozwijania mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, komunikacji u osób z autyzmem, komunikacji alternatywnej, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, diagnozy i konstruowania programów indywidualnych, prowadzenia zajęć rewalidacyjno–wychowawczych z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim, pedagogiki zabawy Klanzy (cykl warsztatów), arteterapii. Od 1998 roku jest nauczycielem w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu, a od 2001 roku również terapeutą mowy w Ośrodku ORaToR. Pracuje z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną oraz z dziećmi z wadą słuchu. Prowadzi zajęcia terapeutyczne grupowe oraz indywidualne. W 2012 roku otrzymała Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zaangażowanie w rozwój dolnośląskiej oświaty.

Prywatnie jest mamą dwóch córek. Lubi aktywnie spędzać czas podczas wycieczek rodzinnych (rowerowych i górskich) oraz na zajęciach fitness. Ceni sobie dobre książki i muzykę. Przede wszystkim jednak ważny i satysfakcjonujący jest dla niej dobry kontakt z drugim człowiekiem. Wzajemnie dawany sobie czas, uwaga i życzliwość. Docenia wartość szczerych rozmów z ludźmi, którzy otaczają ją w życiu osobistym i zawodowym.

Ewa Staroń – pedagog, animator kultury.

Pedagog tańca, choreograf, reżyser, posiada kwalifikacje animatora kultury o specjalizacji taniec współczesny. Jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, tancerzy, dzieci i młodzieży (także młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym). W 2000 roku założyła teatr tańca „Niezależna Manufaktura Taneczna”. Zapoczątkowała cykl imprez promujących taniec współczesny we Wrocławiu. Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw Artystycznych. Autorka i koordynatorka projektów tanecznych i performatywnych. Z Ośrodkiem ORaToR jest związana od 2002 roku, gdzie nieustannie pracuje z młodzieżą.

Jej marzenie, to wykreować Teatr Tańca… Odsłonić swoje wnętrze… Opowiedzieć, czym jest dla niej taniec… Określić jego ekspresję, złożoność, wymiar… Uniwersalność przekazu, bliskość ludzkich relacji. Zadanie wydawałoby się przekraczające możliwości jednostki, a podejmuje się go z przyjemnością, niecierpliwie i z zaciekawieniem realizacji tego przedsięwzięcia. Praca choreografa , bowiem , stanowi dla niej właśnie owo uporczywe i konsekwentne spełnianie powstałych w wyobraźni projektów .Ten aspekt nadaje jej działaniom sens i wiarygodność.

Joanna Potkowska – pedagog, animator kultury.

Nauczyciel wychowania fizycznego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im Karola Szymanowskiego , koordynatorka programów tanecznych i społecznych, tancerka teatr  tańca „Niezależna Manufaktura Taneczna”, członek zarządu Centrum Inicjatyw Artystycznych, osoba  prowadząca warsztaty taneczne.

Joanna Marzec – koordynator projektów

Jest absolwentką Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwentką Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu. Od 2001 r. zajmuje się koordynacją projektów edukacyjnych realizowanych w ramach środków m.in. z PNWM, MEN, Funduszy EOG. Od 2016 r. związana z ORaToR-em, gdzie odpowiada za realizację projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie ORaToR.

Prywatnie mama dwóch synów i miłośniczka skandynawskich kryminałów.

Małgorzata Demków – obsługa sekretariatu

Rodowita wrocławianka z domieszką góralskiej krwi. Ten upór i zawziętość pozwoliła jej wytrwać i przejść trudną drogę rehabilitacji nieslyszącego syna, Krzysztofa. Dwadzieścia lat temu poznała Panią Lidię Lempart i tak zaczęła się jej przygoda z Ośrodkiem ORaToR. To co kiedyś dostała, dziś oddaje w dwójnasób. Od 2011 roku jest pracownikiem sekretariatu, wspierając swoją pracą i zaangażowaniem Ośrodek i dzieląc się doświadczeniem z rodzicami. W 2012 ukończyła kurs ECDL i nadal się rozwija.  Ma jeszcze jednego syna, Dawida i męża,  Pawła. Bardzo kocha swoich „chłopców ‘’.

Urszula Serwatka – obsługa sekretariatu

Ukończyła Technikum Ekonomiczne oraz 2 letnie Medyczne Studium Zawodowe, wydział Pracowników Socjalnych we Wrocławiu. Ma 43 letni staż pracy w tym 21-letni w Ośrodku ORaToR  jako pracownik sekretariatu. Stowarzyszenie wspiera od 1993 roku, oddając mu całe swoje serce i wiele czasu.  Ula  Serwatka zbudowała fundamenty administracyjne naszego Stowarzyszenia i jest „szarą Eminencją’’ Organizacji.  Kiedy nie możemy przypomnieć sobie imienia jakiegoś dziecka lub rodzica sprzed 20 lat, pytamy panią Ulę. Ona wie i pamięta! Jest babcią pięciorga wnucząt. Lubi tańczyć, żartować i pomagać innym. Zawsze można na Nią liczyć.