Pracownicy

Lidia Lempart – Prezes Stowarzyszenia, Dyrektor Ośrodka, terapeuta mowy, trener. 

W 1981 roku rozpoczęła pracę z rodzicami dzieci niesłyszących jako surdologopeda. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Terapia Mowy Dzieci Niesłyszących. Odbyła praktykę w kierunku Terapii Rodzin. W latach 2003 do 2005 odbywała staże zawodowe w Centrum Implantów Ślimakowych w Berlinie oraz Instytucie Viaatal w Holandii.  W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami w Wyzszej Szkole im J. Koźmińskiego w Warszawie. W roku 1992 wraz z Henrykiem Stroblem powołała Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. W tym samym czasie powstał Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu, gdzie pracuje do dzisiaj. Jest autorem programu rehabilitacji i terapii, realizowanego z wieloma sukcesami w Ośrodku. Organizator międzynarodowej konferencji z udziałem Warrena Estabrooksa z Toronto. Od 2002 do 2010 roku uczestniczyła jako trener w programach polsko-ukraińsko-holenderskich: "Juice" i "MATRA-Privit" na Ukrainie i w Polsce.

Ma córkę Martę. Interesuje się historią, malarstwem, inicjatywami społecznymi, muzyką klasyczną, jazzem. Uwielbia wyjazdy do Paryża i Lwowa. Jej wielką pasją są ludzie. Najwięcej dowiaduje się o rodzicach dzieci niesłyszących, kiedy siedzi z nimi w poczekalni Ośrodka i „rozmawia o niczym”.

Beata Wielebińska – terapeuta mowy, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog.

W Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR pracuje od 1993r. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studium Logopedii. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy dzieci niesłyszący, odbyła staż zawodowy w Instytucie Zaburzeń Komunikacji Viaatal w Holandii. W latach 2006 – 2008 uczestniczyła w szeregu specjalistycznych szkoleń i warsztatów w Centrum Implantów Ślimakowych CIC w Berlinie zakończonych uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do dopasowywania procesorów mowy. W 2009 r ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, w 2010 roku uzyskała uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej (II stopień). Odbyła szkolenie nt. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard” i uzyskała certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP. Od 2004 do 2010 roku uczestniczyła jako trener w programach polsko – ukraińsko – holenderskich: "Juice" i "MATRA – Privit" na Ukrainie i w Polsce.  Na dziecko patrzy holistycznie, w pracy z nim wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z pogranicza różnych dziedzin nauki m.in. logopedii, pedagogiki, psychologii, medycyny. Pracę łączy z nieustannym doskonaleniem swojej wiedzy i umiejętności.

Lubi aktywny wypoczynek w gronie rodziny i przyjaciół z dala od miejskiego zgiełku, deszczowe dni z książką i muzyka klasyczną, lody orzechowe i słoneczniki.

Agata Kosicka – terapeuta mowy

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego studiów magisterskich na kierunku Filologia Polska. Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii oraz studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego we Wrocławiu. Sukcesywnie rozszerza swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych kursach. Ukończyła szkolenia dotyczące m.in.:

– opóźnionego rozwoju mowy, jąkania wczesnodziecięcego, aktywności kształtujących komunikację werbalną, trudnych zachowań dzieci, terapii miofunkcjonalnej wg A. Kittel.

Od kilkunastu lat rozwija się w zakresie emisji głosu, a od kilku lat jest trenerem emisji głosu. Posiada Certyfikat Instruktora zajęć wokalnych. Doświadczenie logopedyczne zdobywała w przedszkolu, szkole podstawowej, gabinecie logopedycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w poradni logopedycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, dostosowując zajęcia do ich indywidualnych potrzeb.

Jej pasją jest śpiew i aktorstwo. Występowała w wielu spektaklach dla dzieci i młodzieży w różnych zakątkach Polski. Lubi zwiedzać zamki, spacery brzegiem morza i kuchnię orientalną.

Jadwiga Babij – terapeuta mowy

Ewa Saganowska – tarapeuta mowy

Joanna Marzec – koordynator projektów

Jest absolwentką Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwentką Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu. Od 2001 r. zajmuje się koordynacją projektów edukacyjnych realizowanych w ramach środków m.in. z PNWM, MEN, Funduszy EOG. Od 2016 r. związana z ORaToR-em, gdzie odpowiada za realizację projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie ORaToR oraz sprawy administarcyjno-księgowe.

Prywatnie mama dwóch synów i miłośniczka skandynawskich kryminałów.

Małgorzata Demków – obsługa sekretariatu

Rodowita wrocławianka z domieszką góralskiej krwi. Ten upór i zawziętość pozwoliła jej wytrwać i przejść trudną drogę rehabilitacji nieslyszącego syna, Krzysztofa. Dwadzieścia lat temu poznała Panią Lidię Lempart i tak zaczęła się jej przygoda z Ośrodkiem ORaToR. To co kiedyś dostała, dziś oddaje w dwójnasób. Od 2011 roku jest pracownikiem sekretariatu, wspierając swoją pracą i zaangażowaniem Ośrodek i dzieląc się doświadczeniem z rodzicami. W 2012 ukończyła kurs ECDL i nadal się rozwija.  Ma jeszcze jednego syna, Dawida i męża,  Pawła. Bardzo kocha swoich „chłopców ‘’.