O nas

KIM JESTEŚMY?

Grupą rodziców dzieci niesłyszących i specjalistów, którzy aktywnie zarządzają i rozwijają działalność Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR.

ORaToR formalnie:

Stowarzyszenie zostało powołane w 1992 roku, we Wrocławiu. W czerwcu 2003 roku wpisano organizację do Krajowego Rejestru Sądowego i nadano jej status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

W CO WIERZYMY, CZYLI NASZA MISJA

Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia rodzin dzieci z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji.

Ponad 20 lat temu rodzice dzieci niesłyszących założyli Stowarzyszenie bo wierzyli, że są w stanie stworzyć miejsca w przestrzeni publicznej: edukacji, kulturze, służbie zdrowia, rynku pracy, dostępne i przyjazne ich dzieciom. Takich miejsc jest już wiele i z roku na rok ich przybywa.

Specjaliści pracujący z rodzicami wierzą, że jeśli poświęcą im czas i uwagę, będą stawiać wymagania, ale także doceniać wysiłki i sukcesy, to będzie to najlepszym wsparciem, jakie mogą dać rodzicom i dzieciom.

 

NASZE SUKCESY

• autorski program terapii i rehabilitacji Lidii Lempart,

• utworzenie pierwszego Ośrodka w Polsce z grupową terapią dla dzieci,

• 94% naszych dzieci edukuje się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,

• systematycznie obniżamy okres terapii dziecka: z 11 lat w 1992r. do 5,8 lat w 2013r.

• 96% „absolwentów” naszego Stowarzyszenia pracuje na otwartym rynku pracy

• doprowadziliśmy do stałej zmiany w publicznym systemie wspierania rodzin dzieci z wadą słuchu w Polsce i w Ukrainie
(finansowany system zakupu aparatów słuchowych oraz programy wszczepiania implantów ślimakowych),

• uczestniczyliśmy w budowaniu systemu wczesnego wykrywania wad słuchu
(Polska jest jednym z czterech krajów na świecie, gdzie są powszechne przesiewowe badania słuchu),

• pomogliśmy utworzyć i rozwinąć działalność bliźniaczego Stowarzyszenia we Lwowie.