Założenia programu terapii

ZAŁOŻENIA PROGRAMU TERAPII 

1. Terapia słuchu i mowy dzieci niesłyszących prowadzona jest tylko i wyłącznie metodą audytywno-werbalną (AVT). Dopuszcza się odczytywanie wypowiedzi z ust.

 2. Każde dziecko z uszkodzonym słuchem należy traktować jak kandydata do pełnej integracji ze światem ludzi słyszących, a rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie rehabilitacji.

 3. Dziecko niesłyszące (niepełnosprawne) może być optymalnie przygotowane do życia tylko i wyłącznie przez swoja rodzinę, przy pełnej uwagi i oddania, pomocy ze strony terapeuty.

 4. Każdą rodzina dziecka z wadą słuchu i nim samym zajmuje się jeden terapeuta mowy, który kieruje procesem rehabilitacji, odpowiada  za jego przebieg, zaprasza (zaleca) do współpracy i konsultacji innych specjalistów, reprezentuje interesy dziecka u wszystkich osób i instytucji wraz z rodzicami.

Rzeczywista integracja dziecka niesłyszącego ze światem ludzi słyszących polega na tym, że budujemy wokół dziecka system (sieć) opieki w miejscu jego zamieszkania. Tam, gdzie żyje Jego rodzina, znajomi i przyjaciele rodziny.

5. Pracownicy Ośrodka ORaToR  są zobowiązani do prowadzenia pracy edukacyjnej
w społeczeństwie:

· szkolenia rodziców, dziadków, nauczycieli przedszkoli i szkół publicznych,
do których uczęszcza dziecko;

· spotkań z pracownikami placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci niesłyszące.

6. Rodzice maja prawo do pełnej informacji i świadomego wyboru metody rehabilitacji Ich dzieci. Szkoły i ośrodki specjalne z internatami nie zapewniają dzieciom pełnego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i szczęścia. Jest to dobre rozwiązanie tylko i wyłącznie wtedy, gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo, intelektualnie, moralnie lub materialnie.

 7. Przyjęcie jednego dziecka niepełnosprawnego do szkoły masowej nie jest w stanie w żaden sposób zaburzyć realizacji programu szkolnego.

 8. Każdy nauczyciel szkoły masowej może włączyć się twórczo w proces integracji po odpowiednim przeszkoleniu i nawiązaniu ścisłej współpracy z pracownikami Ośrodka, w którym dziecko jest rehabilitowane. Nieodzownym warunkiem jest obligatoryjne przyznanie lekcji douczania indywidualnego każdemu dziecku (3 – 5 tygodniowo).

 9. Efektem intensywnej terapii oraz kształcenia dziecka w środowisku ludzi słyszących jest Jego pełna samodzielność i niezależność, a często wręcz pełnosprawność w dorosłym życiu (ma to na pewno wymierną wartość ekonomiczną dla Państwa).

Przedstawiony program gwarantuje pełną realizację idei wychowania słuchowego oraz rzeczywistą integrację dzieci z wadą słuchu ze światem ludzi słyszących. Dzieci niesłyszące, które z różnych powodów nie zdołały opanować mowy w stopniu zadowalającym, powinny mieć możliwość realizowania programu szkoły dla niesłyszących w warunkach szkoły masowej np. nauczanie indywidualne. System opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce jest systemem nieskutecznym. Nie uwzględnia potrzeb ani możliwości tkwiących w rodzicach Tych dzieci. My, specjaliści, mamy wiedzę i doświadczenie, ale to Rodzice i rodzeństwo, mają instynkt i miłość. Trzeba te elementy połączyć, a nie rozdzielać przedszkolem specjalnym, szkołą, internatem. Należy mówić o rodzinie z problemem, a nie o dziecku. Rozwiązania powinny więc dotyczyć rodziny, a nie samego dziecka.

Lidia Lempart