Zawiadomienie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie

 

Z powodu pandemii Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR odbędzie się on-line, na platformie Zoom. Celem Zebrania jest głosowanie  nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.

 

Działając na podstawie art.17 .ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, zgodnie z decyzją  Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 24.09.2020 r. o godzinie 18:00  odbędzie się na platformie Zoom Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 24.09.2020 r. godz. 18.30. Link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową lub SMS, przed Walnym Zebraniem.

 

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR

2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza( głosowanie jawne)

3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania ( głosowanie   jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania

4. Wybór komisji skrutacyjnej  ( głosowanie jawne)

 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

6.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (jawne).

7. Dyskusja i wolne wnioski członków Stowarzyszenia .

8.  Zamknięcie  zebrania.

 

                                                                                     Za Zarząd

                                                                       Lidia Lempart  – prezes Zarządu         

Grass