Zakończony projekt „Więcej wiemy-lepiej pomagamy II”

W grudniu 2018 r zakończyliśmy realizację projektu  „Więcej wiemy-lepiej pomagamy II”  dofinansowanego przez PFRON.

W ramach działań projektowych w okresie 1.09.-31.12.2018 r. objęto szkoleniami 163 nauczycieli szkół i przedszkoli oraz 32 rodziców rehabilitujących swoje dzieci w ORaToRze.

Wspomniane grupy uczestników wzięły udział odpowiednio w 2 szkoleniowych radach pedagogicznych realizowanych w Koźminie Wielkopolskim oraz w Międzyborzu, w szkoleniach na terenie Ośrodka ORaToR adresowanych do nauczycieli przedszkoli i szkół oraz warsztatach dla rodziców dwóch grup wiekowych realizowanych również na terenie Ośrodka ORaToR.

Dzięki tym działaniom wiedza na temat pracy zarówno tej edukacyjnej, ale również wychowawczej z dziećmi z wadą słuchu, wiedza dotycząca wczesnej interwencji terapeutycznej oraz samej terapii metodą AVT (audytywno-werbalną) poszerza swoje kręgi. Niemniej wiemy, że potrzeby otoczenia osób z wadą słuchu w tym zakresie są ciągle duże. Dlatego planujemy już podobne działania na drugą połowę 2019 r. 

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Grass