Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Drodzy Rodzice,

dnia 27.10.2018 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędzie się szkolenie dla nauczycieli ze szkół, do których uczęszczają dzieci rehabilitowane w ORaToRze. Tytuł szkolenia: „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”, 

zaś dnia 17.11.2018 r. (sobota) będzie miało miejsce szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (maksymalnie 3 osoby z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl  ). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły/przedszkola , imiona i nazwiska zapraszanych nauczycieli, pełny adres i numer telefonu szkoły/przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza.

Warsztaty szkoleniowe są częścią projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), udział w nich jest bezpłatny.

Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną, ponieważ planujemy wysyłanie zaproszeń do wskazanych szkół/przedszkoli drogą pocztową.

Zgłoszenia nauczycieli szkolnych przyjmujemy do dnia 1.10.2018 r.

Zgłoszenia nauczycieli przedszkolnych do dnia 19.10.2018 r.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Grass