Warsztaty dla rodziców małych dzieci początkujących w terapii.

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 12.09.2018 r. (środa) o 14:00 rozpoczną się warsztaty szkoleniowe dla rodziców małych dzieci. Udział w warsztatach jest nieodłączną częścią programu terapii dziecka i rodziny.  Bardzo proszę oboje rodziców o udział w warsztatach.

W sytuacji, kiedy opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie (babcia, opiekunka), mogą one również uczestniczyć w warsztatach!

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Warsztaty szkoleniowe  zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu " Więcej wiemy – lepiej pomagamy II"

Prosimy o pilne telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału  w sekretariacie od dnia 3 września

Tel. 71 372 49 70   lub tel. kom. 533 388 829

mail: biuro@orator.org.pl

Lidia Lempart

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01