Warsztaty dla rodziców małych dzieci (od 0 do 3 lat)

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 27.09.2017 r. (środa) w godz. od 13:00 do 17:30 odbędą się warsztaty szkoleniowe dla rodziców małych dzieci. Udział w warsztatach jest nieodłączną częścią programu terapii dziecka i rodziny.  Bardzo proszę oboje rodziców o udział w spotkaniu.

W sytuacji, kiedy opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie (babcia, opiekunka), mogą one również uczestniczyć w warsztatach!

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Warsztaty szkoleniowe  zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału  w sekretariacie.

Tel. 71 372 49 70   lub tel. kom. 533 388 829

Lidia Lempart

 

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01