WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI_26.11.2022

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

„DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PRZEDSZKOLU OGÓLNODOSTĘPNYM”

Drodzy Rodzice,

Dnia 26.11.22 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz. 15:30.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (2 osoby z 1 placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora przedszkola, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu przedszkola, adres mailowy oraz imię i nazwisko dziecka, które do niego uczęszcza.

W szkoleniu może brać udział maksymalnie 25 nauczycieli. 

Proszę potraktować sprawę jako pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.10.2022 r.

Zapraszamy!

Lidia  Lempart

Grass