Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art.16.ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia,

że 30.03.2019 r.o godzinie 10:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 30.03.2019 r. godz. 10.45.

Grass