Trening grupowy wraca od lipca

Szanowni Rodzice!

Od 1 lipca zapraszam na zajęcia grupowego treningu słuchowego, zgodnie z  dotychczasowym harmonogramem. Ze względu na konieczność zachowania zasady utrzymywania dystansu społecznego, w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 4 dzieci z rodzicami ( jedno dziecko z jednym opiekunem). Nadal obowiązują maski lub przyłbice dla dorosłych. Bardzo proszę o zapisywanie się na zajęcia, w wybranym dniu ( wtorek lub czwartek), telefonicznie- w sekretariacie.

Z   pozdrowieniami,

Lidia Lempart, Beata Wielebińska, Andrzej Hajduk

Grass