Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI „DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PRZEDSZKOLU OGÓLNODOSTĘPNYM”

Drodzy Rodzice,

Dnia 09.10.21 (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli  przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci.

Szkolenie "Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym” rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz.15:00.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (z powodu pandemii TYLKO 1 osoba z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora przedszkola, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka, które do niego uczęszcza.

W szkoleniu może brać udział maksymalnie 15 nauczycieli.  W sytuacji narastającej liczby osób odwołujących swój udział w szkoleniu, warsztaty zostaną odwołane. Zapewniamy przestrzeganie wszystkich procedur związanych z pandemią Covid- 19 (mierzenie temperatury, zachowanie dystansu na sali, dezynfekcja i obowiązkowe używanie masek ).

Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.09.2021 r.

Zapraszamy!

Lidia  Lempart

Grass