Składki członkowskie dla Absolwentów ORaToRa

Szanowni Absolwenci ORaToRa,

osoby, które ukończyły 18 lat (Absolwenci ORaToRa) i nadal korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia, bądź z 1% proszone są, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27.01.2018 r., o pilną aktualizację członkowstwa w Stowarzyszeniu i uregulowanie składek w wysokości 5 zł (za miesiąc), licząc od dnia 01.02.2018 r. 

W przypadku osób korzystających z 1% prosimy dodatkowo o przesłanie kopii (np. w  formie scanu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na adres biura Stowarzszenia: biuro@orator.org.pl

Z góry dziękuję,

Prezes Stowarzyszenia ORaToR

Lidia Lempart

Grass