Sierpień w ORaToRze

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu sekretariat ORaToRa jest zamknięty.