Projekt: Nie słyszę, ale jestem taki sam

Stowarzyszenie ORaToR realizuje w roku szkolnym 2019/2020 szkolenia dla nauczycieli

dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

Szkolenia zaplanowane są w dwóch terminach:

– dla nauczycieli szkół 19.10.2019 r. (sobota)

– dla nauczycieli przedszkoli  16.11.2019 r. (sobota)

Dodatkowo w ramach projektu zrealizowane zostaną dwie szkoleniowe rady pedagogiczne na terenie Dolnego Śląska.

UMWD_mały

logo_NIE_MA_BARIER